Taganemisavaldus

TAGANEMISAVALDUS

Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

 

Lepingust taganemise avaldus

Pärlpood OÜ, 11619 Tallinn Harjumaa

e-posti aadress: info@parlpood.ee

 

 

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on .... / .... / ………a esitatud tellimuse alusel ostetud toode/tooted:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toote olen kätte saanud  .... / .... /………

 

 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev